Referat af Nordia-møde, Håbo 1999

Hent originalt referat i MS Word format (51 kb).

Anteckningar förda vid ledarträffen den 7 november 1999

Plats: Knarrbacken

Närvarande: Ledare från de Nordiska vänorterna

 1. Eva hälsade alla varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.
 2. Dagordningen fastställdes.
 3. Tidpunkt för Nordiskt vänskapsmöte.
 4. Beslut togs att sista helgen i oktober ska vara den helg då vi träffas.

  Nästa möte blir i Nittedal den 27-29 oktober 2000.

 5. Ansökan till Nordiska ministerrådet
 6. Ansökan ska vara inne före den 1 mars samma år.

 7. Nordiskt vänskapsläger.

  Nordiskt vänskapsläger Nordia 2000 anordnas den 2-9 juli i Danmark ca 1,5 mil från Humlebeck.

  Deltagare: Patrull från 11 år och senior från 15 år.

  Lägerchef: Henriette Stein och Lisbeth Sonne

  Lägerkostnad: 800 danska kronor

  Anmälan: preliminär till 1 mars och definitiv till 1 maj.

 8. Övriga frågor

  Nordisk gemensam lägerflagga (för flaggstång med längden 5 m) ska tas fram till lägret. Utseende: Hästsko med nordiska flaggorna insprängda runt hästskon.

  Förslag på aktiviteter som ska genomföras vid varje Nordiasamling:

  Morgon -och kvällssamling med flaggcermoni.

  Naturspår med grupper bestående av deltagare från varje deltagarland.

  Kulturarragemang

  Nordias hemsida ska uppdateras med JOTA-arragemangen.

 9. Avslutning

  Mötet avslutades kl: 12.00

   

  Vid anteckningarna

  Urban


  Tilbage til forsiden