REFERAT FELLESMØTET PÅ VENNSKAPSTREFFET 27. 29. OKTOBER 2000

Dette referat findes også i MS Word format

TILSTEDE: Håbo Scoutkår, Slottsscouterna, Ingå Scouter, 1. Fredensborg, Humlebæk speidergruppe, Lisbeth Sonne, 1. Hakadal, KFUK, KFUM, 1. Slattum, Søndre Nittedal og Nittedal Speidergruppe

Vi var litt i overkant av 60 personer tilstede under hele treffet og det var noen speidere fra Norge som var tilstede på en del av treffet.

SAK 1. STØTTE FRA NORDISK MINISTERRÅD

Liv Palitiel meddelte at vi har fått innvilget 10.000 DKR. i støtte fra

Nordisk Ministerråd. Hele støtten vil bli brukt til å subsidiere reisekostnader. Hvert land sender oversikt over reisekostnadene til Liv Paltiel innen 2 uker.

Sendes til Liv Paltiel, Skolebakken 3 B, 1482 Nittedal eller på

mail: liv.paltiel@folkehelsa.no.

Husk å oppgi kontonr. og adressen hvor pengene skal sendes.

SAK 2. NESTE VENNSKAPSTREFF

Det er Danmark som skal arrangere vennskapstreffet i 2001 og datoen ble satt til

26. - 28. Okt. 01.

Henriette kom med forslag om å endre litt på programmet. Det kunne f.eks. være egne aktiviteter for ledere og egne for rovere (de som kommer i gruppen både rover og leder velger selv hvor de vil være. Det vil som før være felles bespisning, overnatting og faste arrangementer (møter, leirbål , volleyball UNO etc)

Forslaget ble godt mottatt og Danmark ser hva de kan få til.

SAK 3. NORDIASIDEN.

Jonathan informerte om vår nordiske hjemmeside på internett.

Adresse. come.to/nordia

Her vil dere finne bilder fra leiren i sommer, adresselister, kalender om forskjellige arrangementer etc.

Det henstilles til gruppene om å se på adresselisten og enten rette opp eller sende Jonathan en melding om endringene.

Alt som kan være av interesse for vårt samarbeide, ønsker Jonatan sendt inn og han vil legge det inn på hjemmesiden vår.

Bruk mailadresse: jstein@image.dk

Dere kan også linkes opp mot en fellesadresse – Nordia mail-listen, slik at opplysninger blir sendt ut til hele grupper. Sett deg opp på listen. Adressen er nordia@listbot.com

inn på Nordiasiden og skriv deg på listen.

 

 

SAK 4. ARRANGEMENTER I NORDEN.

SVERIGE. Første uken i august vil Sveriges 5 scoutforbund arrangere SCOUT 2001 - «VI BYGGER BROAR». Det er en jamboree med ca 25.000 deltakere. Leiren vil være første uken i august. Leirområdet er i Skåne og ligger lige ved kysten.

PRIS SKR: 1 450,-. + reise. Det ble delt ut informasjon og ønsker dere flere opplysninger kan Blomman treffes på kårens mailadresse: slottsscouterna@swipnet.se

De av gruppene som kan være interessert i å være med Slottsscouterna på «fjell-leir» i uke 6 2001 (3.11. febr.) kan henvende seg til Blomman. (snarest mulig for at hytter kan reserveres.) Litt annerledes speidertur hvor hovedinteressen er å stå og gå på ski. Overnattingen skjer i hytter, men det er også aktiviteter som snøhulebygging, leirbål ute etc.

Stedet er noen mil fra Høglekardalen, Bydalen, ca. 52 mil nord for Håbo.

PRIS skr. 2 800,- som inkluderer reise, mat skileie etc.)

DANMARK. De skal ha en gruppeleir i år og tar gjerne i mot gjester. Ingen ting er foreløpig fastlagt.

FINLAND. Skal ha kårleir 1. - 9- august på samme sted som vennskapstreffet som Ingå skal arrangere i 2002.

NORGE skal ha landsleir i Fredrikstad - URBAN 2001. Tidspunktet er 30.6 - 7.7 og PRIS NKR: 1 450,- + reise. Dette blir en annerledes leir med bl.a. kafeliv, tivoli, internett, discotek, vanlig speideraktiviteter samt masse andre artige aktiviteter.. Det er tenkt at speiderne kan være lengre oppe og sove lengre om morgenen.

I år skal det også være tillatt å bygge i høyden - pionering. Haiken vil ha flere alternativer - byhaik, ut i naturen bl.a.

Det vil bli 5 bydeler. Speidere skal også ha medbestemmelsesrett ved at de blir valgt inn i leirens byråd.

Deltakerantallet vil ligge mellom 14 000 - 15 000 og vennskapstropper er hjertelig velkomne.

Det ble delt ut informasjon på møtet, men ellers oppforderes det til å gå inn på

Norges Speiderforbunds hjemmeside. scout.no

SAK 5. FORENINGSKONFERANSEN 2001

Denne vil bli avholdt i helgen 25. - 27. Mai i Håbo.

 

 

 

SAK 6. BILDEBØKENE FRA VENNSKAPSTREFFET.

Vi har nå kommet til bok 3 og Norge ajourfører boka med tekst og bilder og tar den med til neste treff.

SAK 7. KANOTUR

Roverne i Danmark ønsker å få vite hvem som eventuelt kan låne/leie ut kanoer til sommeren.

I første omgang ønsker de å dra på kanotur i Norge. I Nittedal kan det kontaktes

1. Slattum og eventuelt KFUK /KFUM eller 1. Hakadal.

Nittedal, 29.10.00

Solveig