Nordisk senior/ledertræf

26. – 28. oktober 2001

 

Referat af møde søndag formiddag d. 28. okt.: (finnerne var taget af sted)

  1. Arrangementer med invitation:

Slattum: Vinterkursus i fjeldet, Nytun. 10. - 13. januar.

International roverlejr fra 16 år og opefter i Lillehammer. Se på internettet.

KFUK + M: Sommerlejr 29/6-6/7 i 2002. "Valebø 2002" i Telemarken. Pris 1500 N.kr. Tema: Liv. Tilmelding 15/1-02. Hjælpere 500 N.kr.

  1. Hakadal: Ganske få spejdere. Ingen egne arrangementer.

Nittedal: Ingen egen sommerlejr.

Håbo: Ingen arrangementer

Fredensborg: Sommerlejr i Kandersteg i Schweiz

2. Senior/ledertræf i Ingå: Afholdes 25. – 27. oktober 2002. Vi skal forsøge at koordinere fælles transport med færgen for nordmænd, svenskere og danskere.

3. Foreningsmøde for unge i Nittedal: I november holdes foreningsmøde for at få flere unge til at deltage i venskabsbysamarbejdet. Jonathan fra 1. Fredensborg Gruppe i DK deltager. Usikkerhed om øvrige landes deltagelse.

4. Fremtidigt samarbejde: Savnes der opbakning til fælles arrangementer? Forslag om at lave noget fælles til Tænkedag (omtales senere).

5. Ingå 2002: Husk at søge om tilskud hos Nordisk Ministerråd inden d. 1/3-02. Ansøgningsskema findes på Nettet.

Tænkedag 2002:

En mulighed for at inddrage de lidt yngre spejdere i det internationale/nordiske samarbejde. Vi aftalte, at den 27. februar skal være den fælles dag, idet flere grupper netop holdt møde denne dag. Desuden talte vi om at bruge internettet, sende fotos og breve forud for mødet, og at vi skulle benytte kontaktpersonerne flittigt i forbindelse med koordinering af arrangementet.

Det er bydende nødvendigt, at adresselisten med kontaktpersoner på nettet er fuldstændig ajourført!!

Henriette påtog sig at koordinere Tænkedag 2002:

Henriette