Referat af spejdernes aktiviteter på Foreningskonferencen 9. – 11. maj 2003:

Lørdag mødtes vi alle i spejderhytten på Bøgelyvej til fælles morgenmad, hyggesnak og finpudsning af dagens program. Hyggesnakken trak lidt længere ud end beregnet, så vi kom først af sted ved 11-tiden. Der var et stort ønske om at se Karen Blixen museet. Så efter en mindre rundtur i Fredensborg kørte vi til museet i Rungsted, og en times tid senere fortsatte vi til Dyrehaven. Her gik vi en lang tur, hvor der var rig lejlighed til at snakke sammen i mindre grupper. Den medbragte frokost indtog vi lidt hen på eftermiddagen på en pragtfuld plet i Dyrehaven. Efter det overdådige traktement måtte vi lige have et kvarter på det ene øje, inden vi drog tilbage til spejderhytten for at gøre os klar til aftenens fest. Hjemme igen i spejderhytten efter festen fortsatte vi med hygge, sjov og snak til sent ud på natten.

Søndag morgen mødtes vi atter i spejderhytten til fælles morgenmad. Kl. 930 mødte vores unge spejdere (seniorerne) op til det planlagte møde, hvor vi bl.a. drøftede spejdersituationen i de respektive venskabsbyer – alle fire byer var repræsenteret. Kommende arrangementer var også på programmet, og det er planlagt, at ledere og seniorer skal mødes til vores årlige træf, denne gang i Nittedal til oktober. Der er også planlagt en Nordisk Venskabsbylejr i Håbo i sommeren 2005.

Det første, der skal ske, er dog, at vi skal på Nittedalspejdernes kreitslejr til sommer. Den afholdes på en plads nord for Gøteborg – så det bliver nogenlunde centralt for alle. Mødet endte igen i hyggesnak, inden vi drog vi videre til Højsager Mølle.

Henriette Stein