NORDIA-MØTE, 25.10.03.

 

Tilstede: Ingå Scouter, Inkoon Samoilijat, 1. Fredensborg, 1. Hakadal, KFUK, KFUM, 1. Slattum og Nittedal Speidergruppe

 

Referent: Liv

 

 

SAK 1:    REFERATER FRA LEIRE 2003

 

Vi hadde en runde på hvor de ulike gruppene hadde leir sommeren 2003.

 

 

SAK 2:   LEIRPLANER 2004

 

Finland: Internasjonal leir ca 13 mil nord for Helsinki. Forventer ca. 16 000 deltakere. Vennskapsgrupper kan få bo sammen. Tid: slutten av juli – primo august. De inviterer oss andre.

Ingå skal også ha en egen gruppeleir, men det er ennå ikke planlagt.

 

 

Danmark:  Blå sommer : Landsleir 20.-29. juli. Rovere fra 16.juli. Forventer ca. 20 000 deltakere, hvorav 2-3000 utenlandske. Henriette har materiell, men det ligger også på internett. Vi er invitert. Vennskapsgrupper kan få bo sammen.

 

 

Norge:

1.Hakadal og Slattum har ikke bestemt seg for hva de skal ennå.

Nittedal speidergruppe skal sannsynligvis ha gruppeleir med vandrertur i fjellet. Tidspunkt ike bestemt. KFUM og KFUK fortsetter som to grupper inntil videre, men skal kanskje ha kanoleir sammen denne sommeren. Ellers skal KFUK på pinsetur til London.

 

 

 

SAK 3:  NORDIA-møte høsten 2004

 

Sverige står for tur til å holde treffet. Danmark er reserve.

Tidspunkt: 22.-24. oktober eller helst 29.-31. oktober. Men arrangøren velger dette.

 

 

SAK 4:  DIVERSE

 

·        Det ble tatt opp at det blir færre og færre med på treffene.

For noen grupper er det generelt mindre folk i gruppa, noen har færre rovere for noen er det tilfeldig at det ble så få med denne gangen. Og noen mangler interessen for å være med. Peter sier at det er mange derfra som har lyst til å være med, men det blir litt dyrt å reise langt og med båt hver gang for dem.

 

Det kom ikke opp så mange forslag til om det var noe vi kunne gjøre for å få flere med. Et forslag var å dele inn deler av aktivitetene slik at roverne kan være for seg selv og bli bedre kjent med hverandre.

 

·        Tilbakemelding aktivitet lørdag med byrebusløp

De fleste som har vært på treff i Norge før synes det var fint å kunne se Oslo. De fleste som ikke har vært på treff her før kunne godt tenkt seg en kortere aktivitet eller en annen aktivitet. Kanskje litt mer skog og speiding slik man er vant til.

 

·        Nordia-leir 2005 /neste Nordia-leir

Siden det ikke ble Nordia leir sommeren 2003, kom det opp spørsmål om når det blir felles leir neste gang. Håbo har tidligere sagt at de tar på seg å arrangere leir i 2005 på Vässarö. Noen av de norske gruppene ville ha det et annet år fordi det er landsleir i Norge i 2005. Det er imidlertid lenge til et år hvor ingen av gruppene har landsleir. Det kom opp forslag om at vi kanskje kunne ha en pinse- eller påskeleir neste gang.

 

Konklusjonen er at det er arrangøren – Håbo – som bestemmer.